środa, 2 grudnia 2020

UWAGA - zmiany w godzinach dyżurów bibliotecznych 3-4.12.2020 r.

 

CZWARTEK 03.12.2020

8.00 - 11.00

PIĄTEK 04.12.2020

9.00-12.00 

poniedziałek, 16 listopada 2020

Dyżur biblioteczny w czasie nauki zdalnej

BIBLIOTEKA CZYNNA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW 
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9.00 - 15.00
ZAPRASZAMY :)

niedziela, 1 listopada 2020

AKTUALIZACJA - GODZINY PRACY BIBLIOTEKI 02--06.11.2020


PONIEDZIAŁEK 02.11.2020

  7. 00-15.00

WTOREK 03.11.2020

 11.00-17.00

 ŚRODA 04.11.2020

11.00-17.00 

CZWARTEK 05.11.2020

7.00 - 11.00

PIĄTEK 06.11.2020

7.00-11.00 

środa, 28 października 2020

AKTUALIZACJA - GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

 ŚRODA 28.10.2020

7.00-13.00 

CZWARTEK 29.10.2020

13.00 - 17.00

PIĄTEK 30. 10.2020

7.00-11.00 

poniedziałek, 26 października 2020

AKTUALIZACJA - GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

 UWAGA 😊

W CELU UMOŻLIWIENIA UCZNIOM LUB OPIEKUNOM Z KLAS 4-8 

SKORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI W CZASIE NAUKI ZDALNEJ,

INFORMUJEMY O GODZINACH FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI:

PONIEDZIAŁEK 26.10.2020  GODZ.11.00-17.00

WTOREK 27.10.2020 GODZ. 7.00-13.00

ŚRODA 28.10.2020 GODZ. 7.00-13.00

O TERMINACH W DNIACH NASTĘPNYCH NIEZWŁOCZNIE POINFORMUJEMY 😊

 

wtorek, 1 września 2020

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ 

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

obowiązująca w bibliotece szkolnej
w okresie pandemii koronawirusa COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 363 w Warszawie

 

Na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej.

 

Postanowienia ogólne

1. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy osobami minimum 1,5m (rekomendowana jest odległość 2 m) oraz zalecane jest nałożenie maski ochronnej. Dotyczy to nauczycieli. Uczniowie są obsługiwani pojedynczo przy stanowisku w drzwiach biblioteki. W wyjątkowej sytuacji uczeń wchodzi do pomieszczenia za zgodą bibliotekarza zachowując warunki jak dla nauczycieli.

2. W miarę możliwości, pomieszczenie biblioteki powinno być wietrzone co godzinę.

3. W bibliotece szkolnej mogą przebywać maksymalnie 4 osoby.

4. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie.

5. Książki podaje nauczyciel bibliotekarz

6. Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli.

 

 

Realizacja przyjmowania i zwrotów materiałów bibliotecznych

1. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne (książki , czasopisma, podręczniki).

2. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece wynosi 2 dni.

3. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na stół, specjalnie do tego wyznaczony.

4. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

5. Przyjęte książki zostaną odłożone do pudła lub na wydzielone półki.

6. Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się książki do wypożyczenia. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.

7. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 2 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania. Przy kontakcie z egzemplarzami nauczyciel bibliotekarz powinien stosować rękawiczki.

8. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu.

9. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, do wydania zamówionych książek i przyjmowania zwrotów wypożyczonych książek.

 

Realizacja wypożyczania książek i materiałów bibliotecznych

1. Uczniowie klas 1-3 do biblioteki przychodzą z wychowawcą we wcześniej ustalone dni i godziny. Uczniowie mogą również samodzielnie wypożyczać i oddawać książki przed lekcjami lub po lekcjach. W czasie przerw wyłącznie za zgodą nauczyciela.

2. Uczniowie klas 4-8 wypożyczają i oddają samodzielnie książki przed lekcjami lub po lekcjach. W czasie przerw wyłącznie za zgodą nauczyciela.

 

Postanowienia końcowe

 

1.Procedura stanowi aneks do Regulaminu Biblioteki SP 363

1. Niniejsze procedury obowiązują do odwołania.

2. Wszelkie zmiany w niniejszej procedurze mogą być zmienione w trybie w jakim zostały wprowadzone.

WITAJ SZKOŁO :) WITAJ BIBLIOTEKO :)


 

piątek, 3 lipca 2020

piątek, 26 czerwca 2020

środa, 24 czerwca 2020

DODATKOWE DYŻURY W BIBLIOTECE W DNIACH 25.06.- 03.07 (PRZYJMOWANIE ZWROTÓW)


DODATKOWE DYŻURY W BIBLIOTECE W DNIACH 25.06.- 03.07 (PRZYJMOWANIE ZWROTÓW)

25.06. CZWARTEK  14.00-18.00
26.06 PIĄTEK 8.00-12.00 (TYLKO 8 KLASA)
29.06 PONIEDZIAŁEK 9.00-13.00
30.06 WTOREK 9.00-13.00
01.07 ŚRODA 13.00-17.00
02.07 CZWARTEK 13.00-17.00
03.07 PIĄTEK 13.00-17.00