wtorek, 1 września 2020

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ 

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

obowiązująca w bibliotece szkolnej
w okresie pandemii koronawirusa COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 363 w Warszawie

 

Na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej.

 

Postanowienia ogólne

1. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy osobami minimum 1,5m (rekomendowana jest odległość 2 m) oraz zalecane jest nałożenie maski ochronnej. Dotyczy to nauczycieli. Uczniowie są obsługiwani pojedynczo przy stanowisku w drzwiach biblioteki. W wyjątkowej sytuacji uczeń wchodzi do pomieszczenia za zgodą bibliotekarza zachowując warunki jak dla nauczycieli.

2. W miarę możliwości, pomieszczenie biblioteki powinno być wietrzone co godzinę.

3. W bibliotece szkolnej mogą przebywać maksymalnie 4 osoby.

4. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie.

5. Książki podaje nauczyciel bibliotekarz

6. Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli.

 

 

Realizacja przyjmowania i zwrotów materiałów bibliotecznych

1. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne (książki , czasopisma, podręczniki).

2. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece wynosi 2 dni.

3. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na stół, specjalnie do tego wyznaczony.

4. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

5. Przyjęte książki zostaną odłożone do pudła lub na wydzielone półki.

6. Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się książki do wypożyczenia. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.

7. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 2 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania. Przy kontakcie z egzemplarzami nauczyciel bibliotekarz powinien stosować rękawiczki.

8. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu.

9. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, do wydania zamówionych książek i przyjmowania zwrotów wypożyczonych książek.

 

Realizacja wypożyczania książek i materiałów bibliotecznych

1. Uczniowie klas 1-3 do biblioteki przychodzą z wychowawcą we wcześniej ustalone dni i godziny. Uczniowie mogą również samodzielnie wypożyczać i oddawać książki przed lekcjami lub po lekcjach. W czasie przerw wyłącznie za zgodą nauczyciela.

2. Uczniowie klas 4-8 wypożyczają i oddają samodzielnie książki przed lekcjami lub po lekcjach. W czasie przerw wyłącznie za zgodą nauczyciela.

 

Postanowienia końcowe

 

1.Procedura stanowi aneks do Regulaminu Biblioteki SP 363

1. Niniejsze procedury obowiązują do odwołania.

2. Wszelkie zmiany w niniejszej procedurze mogą być zmienione w trybie w jakim zostały wprowadzone.

WITAJ SZKOŁO :) WITAJ BIBLIOTEKO :)