piątek, 30 kwietnia 2021

Święto Narodowe Trzeciego Maja

 

Zbliża się 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. W związku z tym uchwalono, że rok 2021 jest Rokiem Konstytucji 3 maja. 
Konstytucja 3 maja, właśc. Ustawa Rządowa z dnia 3 maja – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną konstytucją. (Wikipedia)
wtorek, 13 kwietnia 2021

KONKURS Poetycko – plastyczny ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU KLASY 4-8

 

KONKURS

 Poetycko – plastyczny


·      Znajdź w tomikach wiersz, wierszyk albo stwórz swój.

·      Napisz go w plastyczny sposób, dobierając odpowiednią formę, czcionkę, komputerowo lub ręcznie; format A-4.

·      Wyślij w pliku na adres Biblioteki: g1bibg1bib@gmail.com 

podpisując: tytuł

i nazwisko autora wiersza oraz swoje jako autora projektu.

·      Nie możesz kopiować pomysłów z internetu, bo ktoś już jest ich autorem i ma prawa autorskie.

·      Konkurs dla uczniów klas IV-VIII.

·      Termin: do końca maja 2021


POWODZENIA !

DODATKOWE INFORMACJE

Co to jest Kaligram?

Kaligram jest wierszem lub wyrażeniem, którego układ i wygląd tekstu tworzy obraz związany z jego treścią. Zapalonym twórcą kaligramów był Guillaume Apollinaire. Od jego zbioru poezji Calligrammes wzięła się  sama nazwa. Niektóre kaligramy Apollinaire'a są bardzo proste, inne zawiłe, szczególnie te pisane ręcznie.
Niektóre kaligramy są tak misterne, że trudno jest powiedzieć, czy patrzymy na obraz, który jest tekstem, czy tekst, który jest obrazem. Poniżej wiersze Ludwika Jerzego Kerna:środa, 7 kwietnia 2021

Poznaj historię powstania książki

HISTORIA KSIĄŻKI Z PANEM NAUCZANKĄ 😊