piątek, 30 kwietnia 2021

Święto Narodowe Trzeciego Maja

 

Zbliża się 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. W związku z tym uchwalono, że rok 2021 jest Rokiem Konstytucji 3 maja. 
Konstytucja 3 maja, właśc. Ustawa Rządowa z dnia 3 maja – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie spisaną konstytucją. (Wikipedia)