poniedziałek, 14 grudnia 2020

niedziela, 6 grudnia 2020

Zmiany w godzinach dyżurów bibliotecznych 7-11.12.2020 r.


7-9 GRUDNIA (PONIEDZIAŁEK-ŚRODA)
9.00-12.00

10-11GRUDNIA (CZWARTEK-PIĄTEK)
BIBLIOTEKA NIECZYNNA 

środa, 2 grudnia 2020

UWAGA - zmiany w godzinach dyżurów bibliotecznych 3-4.12.2020 r.

 

CZWARTEK 03.12.2020

8.00 - 11.00

PIĄTEK 04.12.2020

9.00-12.00 

poniedziałek, 16 listopada 2020

Dyżur biblioteczny w czasie nauki zdalnej

BIBLIOTEKA CZYNNA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW 
OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU
W GODZINACH 8.00 - 15.00
PIĄTEK 9.00 - 15.00
ZAPRASZAMY :)

niedziela, 1 listopada 2020

AKTUALIZACJA - GODZINY PRACY BIBLIOTEKI 02--06.11.2020


PONIEDZIAŁEK 02.11.2020

  7. 00-15.00

WTOREK 03.11.2020

 11.00-17.00

 ŚRODA 04.11.2020

11.00-17.00 

CZWARTEK 05.11.2020

7.00 - 11.00

PIĄTEK 06.11.2020

7.00-11.00 

środa, 28 października 2020

AKTUALIZACJA - GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

 ŚRODA 28.10.2020

7.00-13.00 

CZWARTEK 29.10.2020

13.00 - 17.00

PIĄTEK 30. 10.2020

7.00-11.00 

poniedziałek, 26 października 2020

AKTUALIZACJA - GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

 UWAGA 😊

W CELU UMOŻLIWIENIA UCZNIOM LUB OPIEKUNOM Z KLAS 4-8 

SKORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI W CZASIE NAUKI ZDALNEJ,

INFORMUJEMY O GODZINACH FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI:

PONIEDZIAŁEK 26.10.2020  GODZ.11.00-17.00

WTOREK 27.10.2020 GODZ. 7.00-13.00

ŚRODA 28.10.2020 GODZ. 7.00-13.00

O TERMINACH W DNIACH NASTĘPNYCH NIEZWŁOCZNIE POINFORMUJEMY 😊

 

wtorek, 1 września 2020

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ 

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

obowiązująca w bibliotece szkolnej
w okresie pandemii koronawirusa COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 363 w Warszawie

 

Na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej.

 

Postanowienia ogólne

1. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy osobami minimum 1,5m (rekomendowana jest odległość 2 m) oraz zalecane jest nałożenie maski ochronnej. Dotyczy to nauczycieli. Uczniowie są obsługiwani pojedynczo przy stanowisku w drzwiach biblioteki. W wyjątkowej sytuacji uczeń wchodzi do pomieszczenia za zgodą bibliotekarza zachowując warunki jak dla nauczycieli.

2. W miarę możliwości, pomieszczenie biblioteki powinno być wietrzone co godzinę.

3. W bibliotece szkolnej mogą przebywać maksymalnie 4 osoby.

4. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie.

5. Książki podaje nauczyciel bibliotekarz

6. Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli.

 

 

Realizacja przyjmowania i zwrotów materiałów bibliotecznych

1. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne (książki , czasopisma, podręczniki).

2. Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece wynosi 2 dni.

3. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na stół, specjalnie do tego wyznaczony.

4. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

5. Przyjęte książki zostaną odłożone do pudła lub na wydzielone półki.

6. Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się książki do wypożyczenia. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.

7. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 2 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania. Przy kontakcie z egzemplarzami nauczyciel bibliotekarz powinien stosować rękawiczki.

8. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu.

9. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, do wydania zamówionych książek i przyjmowania zwrotów wypożyczonych książek.

 

Realizacja wypożyczania książek i materiałów bibliotecznych

1. Uczniowie klas 1-3 do biblioteki przychodzą z wychowawcą we wcześniej ustalone dni i godziny. Uczniowie mogą również samodzielnie wypożyczać i oddawać książki przed lekcjami lub po lekcjach. W czasie przerw wyłącznie za zgodą nauczyciela.

2. Uczniowie klas 4-8 wypożyczają i oddają samodzielnie książki przed lekcjami lub po lekcjach. W czasie przerw wyłącznie za zgodą nauczyciela.

 

Postanowienia końcowe

 

1.Procedura stanowi aneks do Regulaminu Biblioteki SP 363

1. Niniejsze procedury obowiązują do odwołania.

2. Wszelkie zmiany w niniejszej procedurze mogą być zmienione w trybie w jakim zostały wprowadzone.

WITAJ SZKOŁO :) WITAJ BIBLIOTEKO :)


 

piątek, 3 lipca 2020

piątek, 26 czerwca 2020

środa, 24 czerwca 2020

DODATKOWE DYŻURY W BIBLIOTECE W DNIACH 25.06.- 03.07 (PRZYJMOWANIE ZWROTÓW)


DODATKOWE DYŻURY W BIBLIOTECE W DNIACH 25.06.- 03.07 (PRZYJMOWANIE ZWROTÓW)

25.06. CZWARTEK  14.00-18.00
26.06 PIĄTEK 8.00-12.00 (TYLKO 8 KLASA)
29.06 PONIEDZIAŁEK 9.00-13.00
30.06 WTOREK 9.00-13.00
01.07 ŚRODA 13.00-17.00
02.07 CZWARTEK 13.00-17.00
03.07 PIĄTEK 13.00-17.00

środa, 10 czerwca 2020

UWAGA


W DNIACH
15-18 CZERWCA
BIBLIOTEKA NIECZYNNA

wtorek, 9 czerwca 2020

KOMUNIKAT O ZWROTACH PODRĘCZNIKÓW I INNYCH Książek 19-24 czerwca

KOMUNIKAT O ZWROTACH PODRĘCZNIKÓW I INNYCH KSIĄŻEK

BIBLIOTEKA 19-24 czerwca 2020 r.
ZWROT PODRĘCZNIKÓW I INNYCH KSIĄŻEK
1. Odbiór podręczników/książek będzie odbywał się w przedsionku przy górnych drzwiach wejściowych do szkoły.
2. Podręczniki/książki mogą zwracać uczniowie lub rodzice uczniów. (Klasy 1-3 wyłącznie rodzice)
3. Przed wejściem wskazane jest ustawienie się w kolejce z zachowaniem odległości min. 2 m pomiędzy oczekującymi.
4. Komplet podręczników należy zapakować w zamkniętą torbę lub worek foliowy. Należy przykleić kartkę informacyjną – imię, nazwisko, klasa. Kartkę składamy tak by dane osobowe były ukryte i przyklejamy taśmą klejącą do torby lub worka.
Ważne: Do podręczników i książek w środku torby lub worka należy dołączyć drugą kartkę ze spisem oddawanych podręczników – autor, tytuł, nr inwentarzowy książki, który znajduje się przy pieczątce biblioteki. Pozwoli to na identyfikację bardzo częstych przypadków oddawania podręcznika innego ucznia/uczennicy. Spis podręczników/książek jeszcze raz podpisujemy- imię, nazwisko, klasa.
5. Odbiór podręczników będzie odbywać się zgodnie z załączonym harmonogramem.
6. Okres kwarantanny przyniesionej książki wynosi 14 dni.
7. Zwrócone książki i podręczniki są składowane w wyznaczonym w szkole miejscu. Odizolowane egzemplarze oznacza się datą zwrotu i wyłącza się z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny.
8. Po upływie kwarantanny podręczniki/książki będą systematycznie odpisywane z kont uczniowskich. Nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników . W sytuacji stwierdzenia zniszczenia lub zagubienia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany.
9. Wszelkie informacje o brakach w zwrotach lub konieczności odkupienia zostaną przekazane do czasu wydania nowych podręczników na rok szkolny 2020/2021 z wyjątkiem klasy 8, która otrzyma informacje w możliwie najszybszym terminie.
10. Przypomina się uczniom i rodzicom zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek: zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usunięcie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia.


HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW.
ZŁOŻENIE KOMPLETÓW PODRĘCZNIKÓW/KSIĄŻEK W TORBACH FOLIOWYCH W PRZEDSIONKU GÓRNEGO WEJŚCIA DO SZKOŁY.

19 CZERWCA –PIĄTEK

5a pierwsza połowa klasy 9.00 -9.30
5a druga połowa klasy 9.30 -10.00
5b pierwsza połowa klasy 10.00 -10.30
5b druga połowa klasy 10.30 -11.00
6a pierwsza połowa klasy 11.00 -11.30
6a druga połowa klasy 11.30 -12.00
6b pierwsza połowa klasy 12.00 -12.30
6b druga połowa klasy 12.30 -13.00
8a pierwsza połowa klasy 13.00 -13.30
8a druga połowa klasy 13.30 -14.00


22 CZERWCA –PONIEDZIAŁEK

4a pierwsza połowa klasy 9.00 -9.30
4a druga połowa klasy 9.30 -10.00
4b pierwsza połowa klasy 10.00 -10.30
4b druga połowa klasy 10.30 -11.00
3a pierwsza połowa klasy 11.00 -11.30
3a druga połowa klasy 11.30 -12.00
3b pierwsza połowa klasy 12.00 -12.30
3b druga połowa klasy 12.30 -13.00


23 CZERWCA – WTOREK

2a pierwsza połowa klasy 9.00 -9.30
2a druga połowa klasy 9.30 -10.00
2b pierwsza połowa klasy 10.00 -10.30
2b druga połowa klasy 10.30 -11.00
2c pierwsza połowa klasy 11.00 -11.30
2c druga połowa klasy 11.30 -12.00
2d pierwsza połowa klasy 12.00 -12.30
2d druga połowa klasy 12.30 -13.00


24 CZERWCA – ŚRODA

1a pierwsza połowa klasy 9.00 -9.30
1a druga połowa klasy 9.30 -10.00
1b pierwsza połowa klasy 10.00 -10.30
1b druga połowa klasy 10.30 -11.00
1c pierwsza połowa klasy 11.00 -11.30
1c druga połowa klasy 11.30 -12.00
1d pierwsza połowa klasy 12.00 -12.30
1d druga połowa klasy 12.30 -13.00

piątek, 29 maja 2020

Dyżury w bibliotece 1-14 czerwca 📚

Informacja o dyżurach w bibliotece:
W dniach 1-14 czerwca biblioteka szkolna będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 - 14.00. 
Zasady korzystania z biblioteki:
  • Wypożyczeń książek można dokonywać po uprzednim skontaktowaniu się z biblioteką (telefonicznie lub mailowo) - rezerwacja oraz odbiór w wyznaczonym terminie - unikając tym samym grupowania się osób w jednym miejscu. Bieżąca obsługa dotyczy tylko uczniów  przebywających w danym dniu na terenie placówki w związku z konsultacjami.
  • Bibliotekarz obsługuje czytelnika na stanowisku w drzwiach wejściowych wypożyczalni  zgodnie z obowiązującymi na terenie szkoly zasadami ochrony osobistej. Nie ma  wolnego dostępu do zbiorów bibliotecznych.
  • Uwaga - Biblioteka na razie nie przyjmuje zwrotów od uczniów. Zwroty wszystkich materiałów bibliotecznych czyli książek i podręczników są planowane po egzaminach klas 8. Zwroty będą dokonywane klasami wg harmonogramu i specjalnej procedury o czym biblioteka wcześniej poinformuje. 
  • Czytelnia jest nieczynna.
  • Jeszcze raz przypominamy w trosce o wspólne dobro o konieczności przestrzegania obowiązujących na terenie szkoły zasad  reżimu sanitarnego oraz procedur wprowadzonych od 25 maja 2020.
  • Jeśli ktoś z uczniów, rodziców lub pracowników szkoły chciałby wypożyczyć książki na okres wakacji, proszony jest o wcześniejszy kontakt.
Kontakt :

E-mail: g1bibg1bib@gmail.com

Nr telefonu w godzinach dyżuru bibliotekarza: 226665350Zapraszamy do korzystania z biblioteki szkolnej ☺

czwartek, 28 maja 2020

Biblioteczne anagramy 🤔🔎😃


Świetna zabawa anagramowa- wystarczy kliknąć w link☺:

ANAGRAM
1. «wyraz utworzony przez przestawienie liter lub sylab innego wyrazu»
2. «łamigłówka, której rozwiązywanie polega na tworzeniu wyrazów przez przestawianie liter innych wyrazów»
Słownik języka polskiego PWN 

wtorek, 26 maja 2020

Ćwiczenie biblioteczne 💪📚😃


Zapraszamy do zabawy😃 KLIKNIJ w link ▶️Zabawa biblioteczna 

Jak się skutecznie uczyć ? Część 2. 🤔📚🔎😀🎓

KLIKNIJ link poniżej ⤵️

Jak skutecznie się uczyć? Część2.


Druga część naszego poradnika przedstawia tzw. mnemotechniki, czyli sposoby na szybsze zapamiętywanie, zapamiętywanie większej ilości materiału oraz dłuższe przechowywanie w pamięci przyswojonej wiedzy. Prezentacja przedstawia kilka sposoby zapamiętywanie liczb oraz metodę - skojarzeń, które ułatwiają zapamiętywanie. Zachęcamy do ćwiczeń. 💪😃🎓
   

niedziela, 24 maja 2020

Książka źródłem wiedzy 👩‍🎓📚👨‍🎓

"Uczymy się czytać w różnych językach, różnych naukach,
uczymy się alfabetu i liter wszelkiego rodzaju książek.
Samą jednak wiedzę teoretyczną musimy właśnie z książek czerpać!
Zależy ona od tego, co czytamy. […] Prawdziwy zaś uniwersytet dzisiejszy tworzy biblioteka."
Thomas Carlyle

piątek, 22 maja 2020

Nauka... ✒️


 "Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało."
Janusz Korczak

czwartek, 21 maja 2020

Trening mózgu 💪🎓😃


Sympatyczne zagadki, które rozruszą głowę 🤔☝️

środa, 20 maja 2020

wtorek, 19 maja 2020

Jak się skutecznie uczyć ? 🤔📚🔎😀🎓


Biblioteka proponuje cykl "Jak się skutecznie uczyć?"
Część 1 - Ogólne informacje o procesie uczenia się.
Na bazie zasobów portalu ,,Biblioteka w Szkole", prezentujemy uczniom i rodzicom poradnik ,który może pomóc w dobrym zorganizowaniu procesu samokształcenia.  W tej  części przedstawiamy rolę motywacji - jak ważna w procesie uczenia się oraz jak do skutecznego zapamiętywania wykorzystać właściwości naszego mózgu. 
Obejrzyj prezentację:
https://cloud6f.edupage.org/cloud?z%3AuJpfOdWbF4XHYUGn7F99tZ8tNsulKCLGoV5fGNpZXw%2FYzA8PHHLxDbkpb67t2Shm


poniedziałek, 18 maja 2020

Uczmy się... 👍🔍📑🔎📑👍


Przeczytaj […] te książki: one radzą i uczą: […] one zmieniają niewiedzącego w tego, co wie.
[…] Przejmij się nimi, weź je do swego serca, żebyś je mógł wykładać jako nauczyciel.
Amen-Em-Ope

piątek, 15 maja 2020

"W bibliotece..." 📖✒️✒️✒️📖📖✒️✒️✒️✒️✒️📖
Wiersz Krystyny Wodnickiej
W bibliotece
Jeszcze liście kolorowe lecą w trawę
czas na piłkę , czas na rower , na zabawę
ale kiedy wiatr za kołnierz zacznie dąć
dobrze będzie w kręgu lampy z książką siąść

W bibliotece z książek na półkach
trąbią słonie , kuka kukułka ,
kwitnie paproć , krzyczą Indianie
szumią żagle na oceanie .
W bibliotece znajdziesz wszystko , czego chcesz :
starą prawdę , mądrą bajkę , piękny wiersz.

środa, 13 maja 2020

📢Książkowa akcja filmowa- nie przegap 📢📖🎞️

📢Książkowa akcja filmowa- nie przegap👍 📢📖🎞️
Zasady akcji :
Biblioteka szkolna ogłasza akcję pt. "Ulubiona książka z mojej biblioteczki"
Zasady udziału:
1.Nagranie krótkiego filmiku maksymalnie do 1,5 minuty prezentującego ulubioną książkę z domowej biblioteczki.
2.Nagranie zalecamy bez udziału wizerunku dziecka. Można przedstawić się z imienia.
3. Forma prezentacji dowolna- autor, tytuł, gatunek, o czym opowiada lub przeczytać fragment.
4.Wszystkie filmiki w nagrodę umieścimy na kanale You Tube naszej biblioteki, a najciekawsze pojawią się na fanpage'u szkoły.
5. Prosimy o pomoc opiekuna w realizacji filmiku.
6.Przesłanie filmiku na maila biblioteki: g1bibg1bib@gmail.com
7.Przykładowe filmiki można obejrzeć na kanale bibliotecznym YT:
https://m.youtube.com/channel/UCPfdvtIeKYgF6MvWlTjDEqA/feed
8.Termin nieograniczony.

Zabawa czytelnicza 🤸‍♀️📖🤸‍♂️- baw się z nami 😃


W kolejny dzień naszego świętowania zróbcie sobie przerwę i spróbujcie swoich sił w czytelniczej zabawie. Poniżej znajdziecie "Książkowe menu" – zobacz, czy pamiętasz te lektury???
Miłej zabawy.

wtorek, 12 maja 2020

Bingo i Wola 👍👀📢📖

Dzisiaj proponujemy Wam zajrzeć do naszych sąsiadów na Woli oraz zagrać w domowe literackie bingo 📖👍📝

Biblioteka Publiczna Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ZAPRASZA do udziału w Tygodniu Bibliotek

https://www.bpwola.waw.pl/2020/05/08/tydzien-bibliotek-naszych-filiach/#more-12486Proponujemy również grę BINGO LITERACKIE. Poniżej  plansza⤵️

oraz ZASADY GRY gry.⤵️poniedziałek, 11 maja 2020

sobota, 9 maja 2020

Biblioteka publiczna na Bemowie zaprasza 🎧🎞️📢


Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy ZAPRASZA WSZYSTKICH ⤵️
http://bibliotekabemowo.pl/wplywamynakulture/

Akcja plastyczna🖌️📚🖌️ Zapraszamy do udziału😃👍😃 👍📖😀

[…] biblioteka, […] otwarta jest dla publiczności
i podaje młodzieży szczęśliwą przynętę,
starcom – źródło przyjemności życia,
bezczynnym – widowisko,
tym, co kochają pracę – odpoczynek,
uczniom – obfite zbiory wiadomości,
a wszystkim – wystawia pamiątkę,
która unieśmiertelni Założyciela.
Anonim (fragment napisu z 1747 r. na Bibliotece Załuskich w Warszawie)

piątek, 8 maja 2020

8 maja : Dzień Bibliotekarza i Bibliotek💐📖💐


8 maja : Dzisiaj obchodzimy Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. 📖Święto to zostało zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w 1985 roku.
Od dzisiaj również rusza TYDZIEŃ BIBLIOTEK pod hasłem "Zasmakuj w Bibliotece" 📖🍰📖 i będzie trwał do 15 maja.
Jest to ogólnopolska akcja promocji czytelnictwa i bibliotek organizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Nasza biblioteka zaprasza na swoją stronę internetową, gdzie wspólnie będziemy świętować i śledzić obchody. Zapraszamy.📖👀😀
https://biblioteka-gimnazjum81.blogspot.com/?m=1

czwartek, 7 maja 2020

Czy wiesz...? NAJstarsza książka świata 👀

Najstarszą książką świata jest Złota Księga Etrusków. Jest ona przechowywana w bułgarskim Muzeum Narodowym w Sofii w Bułgarii. Najstarsza książka wykonana jest ze złota. ⏳📖⏳
Więcej informacji znajdziesz tu⬇️
http://drukarnie.com.pl/Wiadomo%C5%9Bci/Najstarsza-ksi%C4%85%C5%BCka-wykonana-jest-ze-z%C5%82ota-11010.html

Obejrzyj krótką prezentację o najstarszych książkach świata 👀⬇️👀


środa, 6 maja 2020

Czy wiesz...? NAJjsłynniejsza biblioteka starożytna 👀

⬆️STAROŻYTNOŚĆ ⏳WSPÓŁCZESNOŚĆ ⬇️


Biblioteka Aleksandryjska, największa i najsłynniejsza z bibliotek hellenistycznych, założona w III w. p.n.e. przez Ptolemeusza I Sotera w Aleksandrii;
zgromadzono w niej podstawowe piśmiennictwo, przede wszystkim greckie, i ustalono wzorcowe sposoby jego opracowania. Założona w Aleksandrii w III w. p.n.e. przez Ptolemeusza I Sotera, podupadała od 145 p.n.e. Na przełomie 48 i 47 r. p.n.e. część książek zniszczyły wojska Cezara. Zburzona w większości 391 n.e. w czasie walk na tle religijnym z chrześcijanami, ostatecznej zagładzie uległa prawdopodobnie w VII w. n.e. Samodzielna instytucja, związana z Muzeum Aleksandryjskim, należała do władców Egiptu. Podstawowy księgozbiór naukowy zamknięty dla obcych mieścił się na terenie pałacu (Brucheion), natomiast szerzej dostępny — przy świątyni Serapisa (Serapeion). Zbiory początkowo planowane na 200 tysięcy zwojów, w I w. p.n.e. przekroczyły liczbę 700 tysięcy dzięki intensywnym zakupom, kopiowaniu, wymianie, a nawet rekwizycjom. Bibliotekarzami byli wybitni uczeni, m.in. Zenodot z Efezu, Arystofanes z Bizancjum, Arystarch z Samotraki. Twórcą katalogu Biblioteki Aleksandryjskiej był Kallimach z Kyreny; jego niezachowany spis książek Biblioteki Aleksandryjskiej (pinakes ‘tablice’) był jednocześnie bibliografią piśmiennictwa greckiego uzupełnioną notami biograficznymi o autorach. Przez wieki biblioteka była symbolem doskonałej książnicy, a odrodzeniem jej tradycji jest oddana do użytku w 2002 w Aleksandrii, pod patronatem UNESCO, nowoczesna biblioteka wirtualna — centrum wiedzy o kulturze Bliskiego Wschodu.
Encyklopedia PWN

wtorek, 5 maja 2020

Czy wiesz...? NAJwiększa biblioteka 👀

Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych 
⬆️Wirtualne zwiedzanie - 360-⬆️
Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych
Library of Congress [lạıbrəri əw kọŋgres], Biblioteka Kongresu, jedna z najzasobniejszych bibliotek świata, pełniąca funkcję biblioteki nar. USA, zał. 1800, z siedzibą w Waszyngtonie;
obsługuje gł. parlament i centralne agendy rządu USA (do 1864 jedyna jej funkcja); gromadzi gł. materiały biblioteczne wytwarzane w USA, reprezentatywną produkcję świat.; krajowy ośr. obsługi niewidomych i niepełnosprawnych, gromadzenia, badania, opracowywania itp. literatury dziecięcej; krajowy i międzynar. ośr. prac nauk. w zakresie bibliotekarstwa, informacji nauk., bibliografii, komputeryzacji, automatyzacji przechowywania i wyszukiwania zbiorów bibliotecznych; krajowe i międzynar. centrum prac bibliograficzno-katalogowych; od 1901 druk i dystrybucja kart katalogowych, ob. także na nośnikach magnet., od 1942 „National Union Catalogue” — jedno z najważniejszych źródeł bibliograficznych o świat. produkcji wydawniczej; chroni prawa autorskie (copyright); 2001 zbiory liczyły 90 mln jednostek bibliotecznych.
Encyklopedia PWN

poniedziałek, 4 maja 2020

Czy wiesz...? NAJmniejsza książka 👀Książka miniaturowa jest książką, której powierzchnia zwykle waha się od 13 do 5 cm². Długość ani szerokość nie powinny być większe niż 10 cm. Miniatury książkowe można podzielić na cztery kategorie[1]:

macro mini: książki 10–8 cm,
miniatura: 8–5 cm,
micro mini: 5–2,5 cm,
ultra micro mini: mniejsze niż 2,5 cm
Shiki no kusabana (wydawca Toppan Press, 2011 r.) o wysokości 0,75 mm, 22-stronicowa, sprzedawana razem z pełnowymiarową wersją i szkłem powiększającym
Wikipedia

czwartek, 30 kwietnia 2020

Majowe święta 🇵🇱Ponieważ tegoroczna majówka będzie inna i nie spędzimy jej na wyjazdach lub spotkaniach ze znajomymi, więc biblioteka proponuje by przypomnieć sobie, co tak naprawdę świętujemy 1, 2 i 3 maja.

1maja - Święto Pracy, 
2 maja - Dzień Flagi RP 
 Święto Konstytucji 3 Maja.
 ,,Święto Narodowe Trzeciego Maja"

Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 Maja – międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie 1 maja. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950. Wikipedia


Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – polskie święto wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004, obchodzone między świętami 1 maja i 3 maja. Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Wikipedia

Święto Narodowe Trzeciego Maja – polskie święto państwowe obchodzone 3 maja w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, ustanowione w 1919 i ponownie w 1990. Dzień ten jest dniem wolnym od pracy. Wikipedia

Ułóż świąteczne puzzle 😊🇵🇱😊środa, 29 kwietnia 2020

wtorek, 28 kwietnia 2020

Poznaj autora - Grzegorz Kazdebke 👨‍🏫


Poznaj autora - Grzegorz Kazdebke 📖👨‍🏫📖

Grzegorz Kasdepke – polski pisarz dla dzieci i młodzieży, autor scenariuszy, dziennikarz.
Wikipedia
W naszej bibliotece mamy min.
Serię o detektywie Pozytyce, Kacperiadę, Bon czy ton: Savoir-vivre dla dzieci, Najpiękniejsze mity dla dzieci, Z piaskownicy w świat, Mam prawo... i inne książki.

Tymczasem możecie wziąść udział w przedwczorajszym spotkaniu z autorem jeśli ktoś przegapił:
https://www.facebook.com/gkasdepke/videos/160350148703325/

oraz posłuchać fragmentu jednej z jego książek:

Dobrej zabawy 😊📖😊poniedziałek, 27 kwietnia 2020

Czytanie - fajna rzecz. 👍

"Sto razy już mówiłem,
gadałem bez końca
I wciąż będę Lechitom
smutnym przypominał,
Że dom, w którym jest książka,
jest przybytkiem słońca,
A dom, w którym jej nie ma,
to mroczny kryminał."
Kornel Makuszyński

piątek, 24 kwietnia 2020

Podróżuj w czasie - historia bibliotek ⏳📜⏳


Biblioteka Celsusa w Efezie 

Historia bibliotek - obejrzyj prezentację ⬇️
https://prezi.com/nezsra5wsc0r/biblioteka-w-starozytnos
Encyklopedia PWN
biblioteka [gr.], instytucja, która pełni określone funkcje społeczne (badawcze, edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne) przez planowe gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów oraz informowanie o nich; potocznie także pomieszczenie dla książek (budynek, lokal, mebel) i księgozbiór.
Wikipedia

czwartek, 23 kwietnia 2020

Świętujemy... 23 kwietnia Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich📖


Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Dzień ten po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku.
Wikipedia

środa, 22 kwietnia 2020

Dzień Ziemi 🌍🌎🌏

Dzień Ziemi, znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi – akcje prowadzone corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Wikipedia

wtorek, 21 kwietnia 2020

Twoja biblioteka marzeń... 📚

Dzisiaj proponujemy, abyście stworzyli własną bibliotekę marzeń - to jest możliwe 👨‍💻😀👩‍💻
Wystarczy kliknąć w quiz ⬇️
https://samequizy.pl/stworz-swoja-wlasna-biblioteke/

A teraz propozycja z archiwum naszego Koła Bibliotecznego - jakie tajemnice może kryć biblioteka... 😎


poniedziałek, 20 kwietnia 2020

Zacznij przygodę - wejdź w świat biblioteki...


"Biblioteka była największym zbiorem magicznych tekstów w całym multiversum.
Spoczywały tam na półkach tysiące woluminów pełnych okultystycznej wiedzy.
Podobno, ponieważ wielkie ilości magii potrafią mocno odkształcić zwykły świat,
Biblioteka nie przestrzegała normalnych zasad czasu i przestrzeni.
Podobno ciągnęła się po wieczność. Podobno całymi dniami można by wędrować
wśród odległych regałów, podobno gdzieś tam żyły całe plemiona zagubionych studentów,
podobno niezwykłe istoty czaiły się w zapomnianych wnękach,
a polowały na nie istoty jeszcze dziwniejsze. "
Terry Pratchett „Straż! Straż!”

piątek, 17 kwietnia 2020

W ten weekend spotkaj się z pisarzem ✒️

Biblioteka poleca spotkania autorskie w sieci. Wspaniała Inicjatywa Unii Literackiej pozwoli Ci spotkać i posłuchać znanych autorów i autorek  książek. Spotkania są codziennie a weekendy dedykowane młodym czytelnikom. 👍👫👍
Śledź wydarzenia na Facebooku:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=190249129188226&id=106320700914403


czwartek, 16 kwietnia 2020

Książka - Twój prywatny trener umysłu 👍

"Książka – to mistrz, co darmo nauki udziela,
Kto ją lubi – doradcę ma i przyjaciela,
Który z nim smutki dzieli, pomaga radości,
Chwilę nudów odpędza, osładza cierpkości."
Ambroży Grabowski
Obejrzyj też filmik zdradzający tajniki samodzielnej nauki...


środa, 15 kwietnia 2020

Czytając - uczysz się :)

"Czytanie – oto najlepszy sposób uczenia się. Czytanie najlepszą nauką."
Aleksander Puszkin
I zobaczcie jak łatwo się zachęcić do samodzielnej nauki. 😃

środa, 8 kwietnia 2020

"Dzieci na Wielkanoc"


Dzieci na Wielkanoc - Konstanty Ildefons Gałczyński

Dzieci na Wielkanoc są inne niż zazwyczaj,
w dzieciach na Wielkanoc jest moc tajemnicza,
dzieci na Wielkanoc
wstają bardzo rano
i pytają: - Dlaczego dzwony tak głośno krzyczą?

Dzieci na Wielkanoc mają czerwone usta,
czerwonymi ustami plotą różne głupstwa:
czy strażak śpi na wieży,
czy słońce to jest księżyc
i dlaczego hiacynty zaglądają w lustra.

Ty dzieciom na Wielkanoc odpuść wszystkie winy:
że rozlały atrament, że zbiły słoiki -
gdy tak smacznie śpią nocą,
nie dziw, że we dnie psocą,
że wciąż w ruchu są, jak małe listeczki brzeziny.

Ty także byłeś mały. To historia dawna,
powiadasz. Ja rozumiem - dzisiaj nosisz krawat,
parasol i notesik,
ale gdyś jest wśród dzieci,
czy nie jesteś znów dzieckiem, powiedz, czy nieprawda?

Widzisz, ten świat jest wciąż niedoskonały:
jednym ciągle zbyt groźny, innym wciąż zbyt mały -
ale wiedz: ciemne drogi,
troski, trudy i trwogi -
że dzieci, zawsze dzieci w nim opromieniały.

I jeszcze jedno cierpkie słówko jegomości
podrzucę na odchodnym, z sympatii, z miłości:
że gdy dzieciom, mój panie,
zechcesz kropnąć kazanie,
zaczynaj od kazania do własnych słabości.

Konstanty Ildefons Gałczyński
1939