poniedziałek, 4 maja 2020

Czy wiesz...? NAJmniejsza książka 👀Książka miniaturowa jest książką, której powierzchnia zwykle waha się od 13 do 5 cm². Długość ani szerokość nie powinny być większe niż 10 cm. Miniatury książkowe można podzielić na cztery kategorie[1]:

macro mini: książki 10–8 cm,
miniatura: 8–5 cm,
micro mini: 5–2,5 cm,
ultra micro mini: mniejsze niż 2,5 cm
Shiki no kusabana (wydawca Toppan Press, 2011 r.) o wysokości 0,75 mm, 22-stronicowa, sprzedawana razem z pełnowymiarową wersją i szkłem powiększającym
Wikipedia