poniedziałek, 18 maja 2020

Uczmy się... 👍🔍📑🔎📑👍


Przeczytaj […] te książki: one radzą i uczą: […] one zmieniają niewiedzącego w tego, co wie.
[…] Przejmij się nimi, weź je do swego serca, żebyś je mógł wykładać jako nauczyciel.
Amen-Em-Ope