wtorek, 5 maja 2020

Czy wiesz...? NAJwiększa biblioteka 👀

Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych 
⬆️Wirtualne zwiedzanie - 360-⬆️
Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych
Library of Congress [lạıbrəri əw kọŋgres], Biblioteka Kongresu, jedna z najzasobniejszych bibliotek świata, pełniąca funkcję biblioteki nar. USA, zał. 1800, z siedzibą w Waszyngtonie;
obsługuje gł. parlament i centralne agendy rządu USA (do 1864 jedyna jej funkcja); gromadzi gł. materiały biblioteczne wytwarzane w USA, reprezentatywną produkcję świat.; krajowy ośr. obsługi niewidomych i niepełnosprawnych, gromadzenia, badania, opracowywania itp. literatury dziecięcej; krajowy i międzynar. ośr. prac nauk. w zakresie bibliotekarstwa, informacji nauk., bibliografii, komputeryzacji, automatyzacji przechowywania i wyszukiwania zbiorów bibliotecznych; krajowe i międzynar. centrum prac bibliograficzno-katalogowych; od 1901 druk i dystrybucja kart katalogowych, ob. także na nośnikach magnet., od 1942 „National Union Catalogue” — jedno z najważniejszych źródeł bibliograficznych o świat. produkcji wydawniczej; chroni prawa autorskie (copyright); 2001 zbiory liczyły 90 mln jednostek bibliotecznych.
Encyklopedia PWN