czwartek, 23 kwietnia 2020

Świętujemy... 23 kwietnia Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich📖


Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Dzień ten po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku.
Wikipedia