wtorek, 9 czerwca 2020

KOMUNIKAT O ZWROTACH PODRĘCZNIKÓW I INNYCH Książek 19-24 czerwca

KOMUNIKAT O ZWROTACH PODRĘCZNIKÓW I INNYCH KSIĄŻEK

BIBLIOTEKA 19-24 czerwca 2020 r.
ZWROT PODRĘCZNIKÓW I INNYCH KSIĄŻEK
1. Odbiór podręczników/książek będzie odbywał się w przedsionku przy górnych drzwiach wejściowych do szkoły.
2. Podręczniki/książki mogą zwracać uczniowie lub rodzice uczniów. (Klasy 1-3 wyłącznie rodzice)
3. Przed wejściem wskazane jest ustawienie się w kolejce z zachowaniem odległości min. 2 m pomiędzy oczekującymi.
4. Komplet podręczników należy zapakować w zamkniętą torbę lub worek foliowy. Należy przykleić kartkę informacyjną – imię, nazwisko, klasa. Kartkę składamy tak by dane osobowe były ukryte i przyklejamy taśmą klejącą do torby lub worka.
Ważne: Do podręczników i książek w środku torby lub worka należy dołączyć drugą kartkę ze spisem oddawanych podręczników – autor, tytuł, nr inwentarzowy książki, który znajduje się przy pieczątce biblioteki. Pozwoli to na identyfikację bardzo częstych przypadków oddawania podręcznika innego ucznia/uczennicy. Spis podręczników/książek jeszcze raz podpisujemy- imię, nazwisko, klasa.
5. Odbiór podręczników będzie odbywać się zgodnie z załączonym harmonogramem.
6. Okres kwarantanny przyniesionej książki wynosi 14 dni.
7. Zwrócone książki i podręczniki są składowane w wyznaczonym w szkole miejscu. Odizolowane egzemplarze oznacza się datą zwrotu i wyłącza się z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny.
8. Po upływie kwarantanny podręczniki/książki będą systematycznie odpisywane z kont uczniowskich. Nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników . W sytuacji stwierdzenia zniszczenia lub zagubienia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, o czym zostanie poinformowany.
9. Wszelkie informacje o brakach w zwrotach lub konieczności odkupienia zostaną przekazane do czasu wydania nowych podręczników na rok szkolny 2020/2021 z wyjątkiem klasy 8, która otrzyma informacje w możliwie najszybszym terminie.
10. Przypomina się uczniom i rodzicom zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek: zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usunięcie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia.


HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW.
ZŁOŻENIE KOMPLETÓW PODRĘCZNIKÓW/KSIĄŻEK W TORBACH FOLIOWYCH W PRZEDSIONKU GÓRNEGO WEJŚCIA DO SZKOŁY.

19 CZERWCA –PIĄTEK

5a pierwsza połowa klasy 9.00 -9.30
5a druga połowa klasy 9.30 -10.00
5b pierwsza połowa klasy 10.00 -10.30
5b druga połowa klasy 10.30 -11.00
6a pierwsza połowa klasy 11.00 -11.30
6a druga połowa klasy 11.30 -12.00
6b pierwsza połowa klasy 12.00 -12.30
6b druga połowa klasy 12.30 -13.00
8a pierwsza połowa klasy 13.00 -13.30
8a druga połowa klasy 13.30 -14.00


22 CZERWCA –PONIEDZIAŁEK

4a pierwsza połowa klasy 9.00 -9.30
4a druga połowa klasy 9.30 -10.00
4b pierwsza połowa klasy 10.00 -10.30
4b druga połowa klasy 10.30 -11.00
3a pierwsza połowa klasy 11.00 -11.30
3a druga połowa klasy 11.30 -12.00
3b pierwsza połowa klasy 12.00 -12.30
3b druga połowa klasy 12.30 -13.00


23 CZERWCA – WTOREK

2a pierwsza połowa klasy 9.00 -9.30
2a druga połowa klasy 9.30 -10.00
2b pierwsza połowa klasy 10.00 -10.30
2b druga połowa klasy 10.30 -11.00
2c pierwsza połowa klasy 11.00 -11.30
2c druga połowa klasy 11.30 -12.00
2d pierwsza połowa klasy 12.00 -12.30
2d druga połowa klasy 12.30 -13.00


24 CZERWCA – ŚRODA

1a pierwsza połowa klasy 9.00 -9.30
1a druga połowa klasy 9.30 -10.00
1b pierwsza połowa klasy 10.00 -10.30
1b druga połowa klasy 10.30 -11.00
1c pierwsza połowa klasy 11.00 -11.30
1c druga połowa klasy 11.30 -12.00
1d pierwsza połowa klasy 12.00 -12.30
1d druga połowa klasy 12.30 -13.00