WYPOŻYCZALNIA

WYPOŻYCZALNIA 

*

       

PONIEDZIAŁEK
8.00-16.00
WTOREK
8.00-16.00
ŚRODA 
8.00-16.00
CZWARTEK
 8.00-16.00
PIĄTEK  
 9.00-15.00


REGULAMIN WYPOŻYCZALNI  SZKOLNEJ

1.     Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

2.     Przy zapisie zgłaszający się powinien zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.

3.     Uczniowie wypożyczający książki winni pozostawiać w szatni wierzchnie okrycia, zaś torby      szkolne przed salą biblioteczną.

4.     Jednorazowo można wypożyczyć trzy woluminy

5.     Okres wypożyczenia książki z działu lektur nie może przekraczać dwóch tygodni.

6.     Książki beletrystyczne i popularnonaukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.

7.     Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonego woluminu, jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych wypożyczających.

8.    Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona.

9.    Przeczytane woluminy powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż cze kajana nie inni czytelnicy.

10.  Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegania ustalonych terminów wypożyczeń.

11.  Z księgozbioru podręcznikowego można korzystać wyłącznie na miejscu- w czytelni.

12.  Nauczyciele bibliotekarze udzielają informacji o książkach, pomagają w doborze literatury.

13.  Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

14.  Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza propozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej)

15.  Biblioteka umożliwia wypożyczenia książek na ferie i wakacje

16.  W przypadku zmiany miejsca pracy lub szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.