Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

Październik 2012 - Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych.
W październiku 2012 r. świętowaliśmy w naszym gimnazjum Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. To międzynarodowe święto bibliotek szkolnych zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Librarianshi). Hasło MiędzynarodowegoMiesiąca Bibliotek Szkolnych w 2012 r. brzmiało:
"Biblioteki szkolne - klucz do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości".
W naszej szkole Impreza została zorganizowana przez bibliotekę i trwała cały miesiąc. W organizacji i przeprowadzeniu MMBSz pomagało Koło Biblioteczne oraz Aktyw Biblioteczny. Każdy tydzień października miał swoje hasło przewodnie, któremu towarzyszyły wystawy, prezentacje i inne wydarzenia jak : głosowanie czy wspólne tworzenie plakatu. W imprezie można było uczestniczyć codziennie na przerwach w czytelni.

Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się znowu.